Uzdrowisko

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Historia Goczałkowickiego Uzdrowiska sięga 1856 r. Władze pruskie poszukując na terenie miejscowości pokładów soli, przypadkowo odkryły bogate złoża solanki. Już w cztery lata później, fakt ten wykorzystali czterej założyciele uzdrowiska: pszczyński lekarz – A. Babel, budowniczy – W. Czech i dwaj kupcy – H. Schiller oraz J. Lustig, którzy w latach 1860-1862 zbudowali pierwsze obiekty zdrojowe: dwupiętrowy, tzw. Stary Dom Zdrojowy, małe łazienki, pijalnię wód leczniczych (dziś kawiarenka naprzeciw restauracji uzdrowiskowej) oraz pensjonat.
Końcem XIX w. wybudowano Nowy Dom Zdrojowy, który służy przebywającym na leczeniu kuracjuszom do dnia dzisiejszego, mieszcząc w swych murach siedzibę szpitala. Na skutek pożaru z 1937 r. zniszczeniu uległ jego piękny, secesyjny dach, który zajął się ogniem od znajdującego się w niewielkiej odległości szybu pompującego solankę. Nigdy nie odbudowany, został zrzucony, co zmieniło formę budynku na tą, którą możemy oglądać współcześnie. Tylko częściowo zrekonstruowano również deptak łączący dawniej Dom Zdrojowy z budynkiem pijalni.
Starym Dom, po wielu latach użytkowania został rozebrany wraz z zakończeniem II wojny światowej. Jego konstrukcja została poważnie uszkodzona na skutek bombardowania, a o miejscu jego usytuowania mówi pas zieleni, pomiędzy Sanatorium GWAREK, a szpitalem.
W 1880 r. goczałkowickie uzdrowisko wzbogaciło się o neobarokowy hotel „Prezydent”, zwany również „Cesarskim”, który stanął w sąsiedztwie pawilonu „Wrzos” z 1874 r. (pierwotnie Kurthotel). Z II poł. XIX w. pochodziły także nieistniejące już budynki: sanatorium dr Laskera, Domu Emerytów Wojskowych Kriegerheim, pensjonatu Heinrichshof i Florianssheim oraz gmach dziecięcego sanatorium „Bethazda” ufundowany przez pruską cesarzową Agustę Wiktorię, żonę Wilhelma II.
„Złoty okres” w historii goczałkowickiego uzdrowiska zakończył się wraz z wybuchem II wojny światowej. Działania zbrojne nie oszczędziły miejscowej bazy leczniczo-zabiegowej. Zniszczeniu uległo szereg zabytkowych obiektów i większość medycznego sprzętu, a los samego uzdrowiska stanął pod znakiem zapytania. W sytuacji odzyskania na Dolnym Śląsku większych i znanych kurortów Zjednoczenie – Polskie Uzdrowiska w 1953 r. podjęło decyzję o likwidacji zdroju.
Ratunkiem dla Goczałkowickiego uzdrowiska okazała się decyzja  Wydziału Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, która w 1953 r. powołała do życia Wojewódzki Szpital Przeciwreumatyczny dla pobliskiego okręgu przemysłowego. Placówka rozpoczęła swą pracę w rok później. Kilka lat wcześniej w związku z szerzącą się chorobą Heine-Medina udało się na nowo reaktywować dawne sanatorium dziecięce, które początkiem lat 50-tych zaczęło przyjmować na rekonwalescencję małych pacjentów.
Na dzień dzisiejszy goczałkowickie sanatorium słynie z doskonałej renomy. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu: chorób narządu ruchu (ze szczególnym uwzględnieniem reumatologicznych i ortopedycznych), chorób naczyń obwodowych, chorób laryngologicznych oraz rehabilitacją osób z cukrzycą. Ponadto w jego ofercie znajdują się wprowadzone jako jedne z pierwszych w Polsce zabiegi z dziedziny krioterapii. O niewątpliwych walorach Goczałkowic-Zdroju świadczy liczba odwiedzających go kuracjuszy. Co roku przebywa w nim ponad 10 000 pacjentów korzystających z naturalnych bogactw miejscowości.

Szczegółowe informacje:
www.gozdroj.pl

KONTAKT:
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
Wojewódzki Ośrodek
Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
ul. Uzdrowiskowa 54
43-230 Goczałkowice-Zdrój
Telefony:
Centrala 32/ 449 20 00
Sekretariat 32/449 21 01
Fax 32/449 21 17
recepcja@gozdroj.pl

SANATORIUM GWAREK

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” powstał w 1972 r. Specjalizuje się w rehabilitacji układu ruchu w zakresie ortopedii, neurologii i reumatologii. W ośrodku na pacjentów czeka pełen pakiet zabiegów leczniczych, które wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Zespół posiada własną, nowoczesną, bogato wyposażoną bazę zabiegową, oferującą około 40 różnych zabiegów leczniczych. Zajmuje się leczeniem usprawniającym, w chorobach z zakresu ortopedii, neurologii, reumatologii oraz osteoporozy. Stosuje leczenie kompleksowe, sześć dni w tygodniu. W ramach własnego Zakładu Rehabilitacji posiada dobrze oprzyrządowane sale do ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz basen rehabilitacyjny. Ponadto wykorzystuje światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, prądy niskiej częstotliwości, magnetoterapię, ledoterapię, viofor, masaże podciśnieniowe, limfatyczne i wibracyjne.
Dla relaksu i odprężenia poleca masaże suche oraz masaże wodne. Dodatkowo umożliwia  skorzystanie z surowców naturalnych jakimi dysponuje Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój: kąpieli solankowych i okładów borowinowych.

www.gwarek.info

KONTAKT:
Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”
ul. Uzdrowiskowa 51
43-230 Goczałkowice Zdrój

tel. 32 210 73 70
tel./fax 32 210 73 54
recepcja@gwarek.info

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Uzdrowiskowa 74

43-230 Goczałkowice-Zdrój

Tel. (+48) 603 330 240

starydworzec@goczalkowicezdroj.pl